Skanderborg Gymnasium og Favrskov Gymnasium skal skære en klasse ved næste skoleår. Det er et led i Region Midtjyllands indstilling, der skal sikre diversitet på gymnasierne i Aarhus 

Af Adam Rugh Høy Hansen

Region Midtjylland har lavet en plan for fordeling af gymnasieelever i Aarhus-området ved næste skoleår. Man vil forsøge at løse problemet med polariserede gymnasier, hvor elever med invandrerbaggrund i høj grad bliver optaget på Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium (tidl. Langkaer Gymnasium). Regionen fordeler elever fra KUO-områderne ud på gymnasierne og skærer samtidigt i kapaciteten for skolerne. 

Ifølge regionens plan må der være op til 10 % elever fra KUO-områderne. Man starter derfor med at fordele de socialt udsatte elever på gymnasier for herefter at fordele efter prioriteringssystemet og afstandskriteriet. 

Hanne Roed (B) om Region Midtjyllands plan for fordeling af gymnasieelever

Der skæres i kapaciteten for syv gymnasier, blandt andet på Aarhus Katedralskole og Marselisborg Gymnasium, som har tradition for at være overansøgte. Også på Favrskov Gymnasium og Skanderborg Gymnasium skal de ifølge regionens indstilling skære med en klasse for optaget i skoleåret 20/21. Gymnasierne bliver betalt pr. elev, så kapacitetsbegrænsningen kan betyde, at skolerne må være nødt til at fyre lærere. 

Skanderborg Gymnasiums rektor, Jakob Thulesen Dahl, siger, at det er et Aarhus-problem, og at det er forkert at blande Skanderborg Gymnasium ind i sagen.

“Vores elevers netværk og tilhørsforhold er her. Det er den klasse, de går i, den skole de går på og den bus, der kører dem om morgenen. De spiller håndbold og fodbold med elever, der går her, og de er kærester med elever, der går her. I Aarhus kan man sagtens gå på Katedralskolen, have en kæreste på Risskov Gymnasium og spille håndbold med dem fra Statsgymnasiet. Det er mere blandet, end vi er,” siger Jakob Thulesen Dahl. 

Hanne Roed, regionsmedlem i Region Midtjylland, har været med til at lave indstillingen, der vil skære i kapaciteten på syv gymnasier for at forbedre elevsammensætningen på Aarhus-skolerne. Foto: Adam Rugh Høy Hansen

Hanne Roed er regionsmedlem i Region Midtjylland og har været med til at lave planen. Hun forstår, at skolerne kan være udfordret med den nye plan. 

“Vi har været inde og pille ved mange parametre for at sikre en spredning af KUO-eleverne. Vi har sat lofter på, det presser skolerne, og det, synes jeg, er helt urimeligt. Jeg synes, de skal kompenseres for den udfordring, vi pålægger dem med at integrere KUO-elever. Men det er en diskussion, jeg har på nationalt niveau med ordførerne,” siger regionsmedlemmet.